Lat > Usluge > Pravna lica > Brza Pošta - Express mail service

Brza Pošta - Express mail service

Brza pošta je vrsta poštanske usluge koja korisnicima poštanskih usluga omogućava najbrži i najsigurniji prenos poštanskih pošiljaka na određenim relacijama, u okviru propisanih rokova prenosa.

Pošiljke Brze pošte su registrovane pošiljke koje se primaju uz popunjen prijemni obrazac (Adresnica) i mogu se primiti kao pošiljke sa ili bez označene vrijednosti, kao otkupne pošiljke i pošiljke sa povratnicom.

Maksimalne dimenzije pošiljka Brze pošte su:
zbir dužine i obima pošiljke na najširem mjestu do 300 cm, s tim da najveća dimenzija može biti do 200 cm;

Pošiljka Brze pošte može biti mase do 50 kg, odnosno do 30 kg za prijem na šalterima pošta.

Masa pošiljke može biti veća od 50 kg, i to samo u slučaju kada je sadržaj pošiljke nedjeljiv i takve pošilj ke, kao i pošiljke koje prelaze utvđene limite po dimenzijama mogu se primati ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prijem istih.

Za kabaste pošiljke i sve pošiljke čiji gabariti prelaze u zbiru dužine, širine i visine 140 cm, a koje glase za područje Federacije BiH, obračun poštarine vrši se na osnovu zapreminske mase pošiljke ako je veća od njene stvarne mase.

Zapreminska masa izračunava se po standardnoj IATA formuli: Dužina x Širina x Visina (u cm)/5000= Zapreminska masa (u kg).

Pošiljka Brze pošte može sadržavati pisana saopštenja, dokumenta, robu i druge predmete, osim onih za koje važe zakonske zabrane.

Odgovornost za slanje zabranjenih predmeta snosi pošiljalac.

Usluga Brze pošte u zavisnosti od roka uručenja pošiljaka može biti:

a) Usluga "Uručenje sutra"
Sa rokom uručenja pošiljaka do 12 časova narednog radnog dana, ako su pošiljke
primljene do određenog vremena prethodnog dana

Spisak pošta i mjesta u kojima se vrši prijem i uručenje pošiljaka Brze pošte za

uslugu "Uručenje sutra" možete preuzeti ovdje.

b) Usluga "Uručenje danas"
Sa rokom uručenja pošiljaka do 20,00 časova istog dana, ako su pošiljke primljene
do određenog vremena;

Spisak pošta i mjesta u kojima se vrši prijem i uručenje pošiljaka Brze pošte za

uslugu "Uručenje danas" možete preuzeti ovdje.

c) Usluga "Uručenje odmah"
Sa rokom uručenja pošiljaka do 3 sata na području grada od momenta prijema;

Spisak pošta i mjesta u kojima se vrši prijem i uručenje pošiljaka Brze pošte za
uslugu "Uručenje odmah" možete preuzeti ovdje.

d) Usluga "Područje Federacija BiH"
Sa rokom uručenja pošiljaka od 24 do 48 časova, ako su pošiljke primljene do
određenog vremena prethodni dan.

Spisak pošta i mjesta i rokovi prenosa u FBiH za koja se vrši prijem pošiljaka možete preuzeti ovdje.
Prijem pošiljaka za područje FBiH vrši se bez posebnih usluga
(vrijednost, otkupnina i povratnica).

e)Pozivnica
Usluga prijema više od 5 pošiljaka (pozivnica, čestitki, nagradnih kupona i sl.)
mase do 50 gr,
Sa rokom uručenja do 10 časova narednog radnog dana u okviru jednog ili više
dostavnih područja pošta u zoni istog grada.

Pakovanje pošiljaka Brza Pošta

U rokove prenosa ne računaju se neradni dani pošte ili zastoji u prenosu izazvani nepredviđenim okolnostima na koje pošta nije mogla uticati.

POZIVOM NA BROJ 1371 MOŽETE NARUČITI PRIJEM POŠILJAKA NA VAŠOJ ADRESI

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem:

kontakt telefona: 051/241-598, 1371
email: prodaja@postesrpske.com

Оvdje preuzmite cjenovnik za usluge Brze pošteCopyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Pređi na glavni sadržaj Post site root > Lat Pomoć (novi prozor) Brza pošta
Započni pretraživanje
Lat > Usluge > Pravna lica > Brza pošta  

Logotip sistema Microsoft Windows SharePoint Services
Logotip sistema Microsoft Windows SharePoint Services