Ћир > Пошта > О пошти > Организација

Организација

Поште Српске су 25. децембра 2002. године трансформисане у акционарско друштво, са већинским власничким удјелом државе од 65% капитала, 20% удјела акција ваучер понуде, 10% Фонда ПИО, док акције Фонда за реституцију заузимају 5% капитала у Предузећу.

Поштама Српске данас управљају органи друштва, Скупштина акционара као орган власника, Надзорни одбор као орган надзора, те Управа као орган управљања.

Шема организације Поште Српске

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) О пошти
Ћир > Пошта > О пошти > portal > Organizacija