Ћир > Услуге > Правна лица > Брза пошта > Брза Пошта - Збирна пошиљка

Брза Пошта - Збирна пошиљка

Брза пошта-збирна пошиљка (масе до 5 kg)
услуга преноса најмање 2  појединачне пошиљке Брзе поште, под условом да пошиљалац (на једној адреси) једнократно предаје пошиљке за једног примаоца (на истој адреси).
Максимална маса збирне пошиљке је 5 kg.
Садржај пошиљке су документа и писана саопштења. Пошиљке се примају под једним пријемним бројем.
Пошиљка се прима са и  без посебних услуга (означена вриједност, откупнина, повратница, лично уручење) и допунских услуга (поврат документације)  за подручја Пошта Српске и ХП Мостара.

Примјер:
Брза пошта - збирна пошиљка услуга "Уручење сутра" састоји се из 4 појединачне пошиљке чије су масе:
прва пошиљка – 2 kg;
друга пошиљка – 1,50 kg;
трећа пошиљка – 0,7 kg, и
четврта пошиљка- 0,30 kg.

Поштарина за Брза пошта - збирну пошиљку рачуна се на следећи начин:
- поштарина се према Цјеновнику рачуна на слиједећи начин
7,00 КМ+4,00 КМ+3,00 КМ+3,00 КМ=17,00 КМ

7,00 КМ - поштарина за пошиљку од 2 kg,
4,00 КМ - свака слиједећа за распон масе 1-5 kg,
3,00 КМ - свака слиједећа за пошиљке до 1 kg

Брза пошта - збирна пошиљка (масе преко 5 kg)
услуга преноса најмање 2 појединачне пошиљке Брзе поште, под условом да пошиљалац (на једној адреси) једнократно предаје пошиљке за једног примаоца (на истој адреси) и да је збирна маса већа од 5 kg. Пошиљке се примају под једним пријемним бројем.
Пошиљка се прима са или без посебних услуга (означена вриједност, откупнина, повратница, лично уручење) и допунских услуга (поврат документације) за подручја Пошта Српске и ХП Мостара, а за подручје БХ Пошта без посебних и допунских услуга.

Примјер:
Брза пошта-збирна пошиљка услуга "Уручење сутра" састоји се из 4 појединачне пошиљке чије су масе и вриједности:
прва пошиљка – 6 kg, вриједности 50,00 КМ.;
друга пошиљка – 10 kg, вриједности 70,00 КМ. ;
трећа пошиљка – 5 kg, вриједности 25,00 КМ., и
четврта пошиљка- 11 kg, вриједности 35, 00 КМ.

Поштарина за Брзу пошту- збирну пошиљку рачуна се на слиједећи начин:
- масе појединачних пошиљака се сабрирају ( 6+10+5+11 = 32 kg),
- из Цјеновника се бира стопа масе од 30 до 40 kg
- поштарина по стопи масе за пренос пошиљке износи 25,00 КМ,
- поштарина по вриједности износи 1,50 КМ.
(50+70+25+35 = 180,00 КМ, за вриједност од 100 до 500 КМ поштарина по вриједности
износи 1,50 КМ )
- укупна поштарина за Брза пошта-збирну пошиљку износи 25,00 +1,50 = 26,50 КМ.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Брза пошта
Ћир > Услуге > Правна лица > Брза пошта > portal > 1.1.3.3. Brza pošta final Zbirna pošiljka cir_20101020_111203