Ћир > Услуге > Правна лица > Брза пошта > Брза пошта у унутрашњем саобраћају

Брза пошта у унутрашњем саобраћају

Распон масе (у kg) Зона II Подручје Републике Српске Зона III
Подручје ФБиХ
(уручење 24-48
часова)
Уручење сутра
(уручење наредни радни дан до 12 часова)
Уручење данас
(уручење исти радни дан до 20 часова)
До 1 6,00 КМ * + свака сљедећа 3 КМ 8,00 КМ * + свака сљедећа 3 КМ 9,00 КМ* + свака сљедећа 3 КМ
Од 1-5 7,00 КМ * + свака сљедећа 4 КМ 9,00 КМ * + свака сљедећа 4 КМ 10, 00 КМ* + свака сљедећа 4 КМ
Од 5-10 9,00 КМ 11,00 КМ 16,00 КМ
од 10-15 15,00 КМ 17,00 КМ 22,00 КМ
од 15-20 17,00 КМ 19,00 КМ 27,00 КМ
од 20-30 22,00 КМ 24,00 КМ 35,00 КМ
од 30-40 25,00 КМ 27,00 КМ 40,00 КМ
од 40-50 35,00 КМ 37,00 КМ 48,00 КМ
преко 50 * * сваки наредни кг или дио kg 0,50КМ сваки наредни кг или дио kg 0,50КМ сваки наредни кг или дио kg 0,50КМ
Зона I подручје града, уручење одмах (уручење у року од 3 часа)
до 5 5,00 КМ
од 5-10 10,00 КМ
од 10-50 За сваки кг преко 10 kg, додатних 0,50 КМ

* у случају кад пошиљалац једнократно предаје више пошиљака за једног примаоца (на истој адреси) - Брза пошта-збирна пошиљка (до 5 kg)

* * максимална тежина једне пошиљке 50 kg. (уколико постоје техничке могућности могуће вршити пренос и тежих пошиљака које су недјељиве) 
 

Брза пошта - збирна пошиљка
Опис услуге Поштарина
Брза пошта- збирна пошиљка (до 5 kg)
Пренос најмање 2 појединачне пошиљаке брзе поште, под условом да пошиљалац једнократно предаје пошиљке брзе поште за једног примаоца (на истој адреси). Садржај пошиљке су писана саопштења и документа. Пошиљке се примају под једним пријемним бројем. Пријем пошиљака се врши за подручја Пошта Српске и ХП Мостара,са и без посебних и допунских услуга.
Поштарина се обрачунава тако што се за пошиљку највеће масе узима цијена према стопи масе, а за сваку наредну пошиљку поштарина се обрачунава по 3.00 КМ односно 4.00 КМ, зависно од масе. Укупна поштарина је збир појединачних износа 
Брза пошта - збирна пошиљка (преко 5 kg)
 Пренос најмање 2 појединачне пошиљаке брзе поште, под условом да пошиљалац једнократно предаје пошиљке брзе поште за једног примаоца (на истој адреси) и да је збирна маса већа од 5 кг. Пошиљке се примају под једним пријемним бројем. Пријем пошиљака се врши за подручја Пошта Српске и ХП Мостара, са и без посебних и допунских услуга, а за подручје БХ Пошта без посебних и допунских услуга.
Поштарина се обрачунава тако што се масе појединачних пошиљака сабирају, а затим на основу укупне масе збирне пошиљке одређује стопа масе и њој одговарајућа поштарина из цјеновника.


Пријем позивница
Опис услуге Поштарина
Пренос  5 и више пошиљака (позивнице, честитке, наградни купони и сл.) масе до 50 gr.
Уручење наредног дана до 12.00 часова на подручју града.
1,50 КМ по комаду


Посебне услуге
Повратница 0,70 КМ
Пошиљка предата у посљедњи тренутак  Укупна поштарина увећана за 50%
Пошиљка која се уручује лично примаоцу  1,80 КМ
За вриједност означену на пошиљци до 500,00 КМ - 1,50КМ
од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ - 2,00 КМ
од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ - 0,5% од означене вриједности
Уплата откупног износа путем поштанске упутнице (плаћање поузећем) 1,50% од означене вриједности, а најмање 2,00КМ
Уплата откупног износа општим инструментима плаћања по платном промету (плаћање поузећем) до 500,00 КМ - 2,00 КМ
од 500,00 до 1000,00 - 3,00 КМ
преко 1000,00 - 10.000,00 КМ - 0,5% од износа уплате, а највише 30,00 КМ


Допунске услуге
Повратна документација (након уручења пошиљке брзе поште потписана документација се враћа пошиљаоцу) 2,00 КМ

Попуст на основну цијену за континуиране испоруке
- пријем преко 100 пошиљака мјесечно - попуст 5% на укупну цијену
- пријем преко 200 пошиљака мјесечно - попуст 7% на укупну цијену
- пријем преко 500 пошиљака мјесечно - попуст 10% на укупну цијену

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Брза пошта
Ћир > Услуге > Правна лица > Брза пошта > portal > 1.1.3.3. Brza pošta fin unutrsnji cir_20101020_112225