Ћир > Услуге > Правна лица > Биз експрес

Биз експрес

Биз експрес- Провјерен партнер Вашег пословања, услуга која нуди пренос робе између правних лица (door to door), на одређеним релацијама на подручју Републике Српске, а у оквиру прописаних рокова преноса.
Биз експрес је комерцијална поштанска услуга која пословним корисницима обезбјеђује подршку у логистичким процесима.
Ваше пошиљке преузимамо  на адреси,  путем  Хало центра (на број 1371), електронском поштом или путем wеб апликације за пријем пошиљака.
Биз експрес пошиљком можете слати све што није писано саопштење, документ и она роба за коју важе законске забране.

Пошиљка Биз експреса је пошиљка са означеном вриједношћу. Поштарина за означену вриједност до 500,00 КМ урачуната је у основну цијену по маси (основно осигурање). За означену вриједност преко 500,01 КМ, поштарина се наплаћује по важећем Цјеновнику (допунско осигурање).
Допунска услуга "Повратна документација" (поврат потписаних докумената - отпремница и сл.) је бесплатна (урачуната у основну цијену по маси).

Рок за уручење пошиљака Биз експреса је до 15 часова наредног дана за пошиљке које се предају до дефинисаног времена за предају, с тим да одредишна пошта (мјесто) има наредни дан размјену закључака. Када се пошиљка  преда након дефинисаног времена, тада се рокови за уручење помјерају за један радни  дан.
У рокове преноса не рачунају се: дан пријема, дани кад пошта не ради (недјеља, државни или вјерски празници), вријеме кашњења због нетачне или непотпуне адресе, вријеме кашњења због више силе или застоја у саобраћају насталог без кривице Поште.
Информације о времену до кад се може предати пошиљка, као и дани када поште имају размјену закључака можете погледати овдје, те добити путем Хало центра на број 1371.

Пошиљке Биз експреса  можете слати као:

  • Појединачну пошиљку
  • Збирну пошиљку (минимална маса 10 кг у збиру, максимална маса 500 кг),
  • Палету
    *Палетизиране пошиљке се могу слати само на одређеним релацијама на основу сагласности Извршиоца услуге.

Поштарина за пренос  пошиљака  може се наплатити од:

  • пошиљаоца ,
  • примаоца,
  • трећег лица, под условом да исти има закључен Уговор о преносу пошиљака Биз експрес

Цјеновник услуга можете погледати овдје.


Опште услове пословања можете погледати овдје.

Контакт

За сва додатна питања можете нас контактирати путем:

контакт телефона:051/246-042; 051/241-598; 055/239-010, 1371
е-маил: ekspres@postesrpske.com

Copyright © 2011 POŠTE SRPSKE
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) БИЗ услуге
Ћир > Услуге > Правна лица > БИЗ услуге