Ћир > Услуге > Физичка лица > Брза пошта > Паковање пошиљака Брза Пошта

Паковање пошиљака Брза Пошта

Пошиљалац је у обавези да пошиљку запакује тако да заштити њен садржај, друге пошиљке и раднике који рукују с пошиљком. За штету која је проузрокована садржином или неодговарајућим паковањем поштанске пошиљке, одговоран је пошиљалац.

За паковање пошиљака користи се одговарајућа амбалажа (омоти - коверте, провидне фолије, кутије, сандуци и др.), која мора одговарати врсти, природи, садржини, облику, величини, маси и вриједности предметне пошиљке.

Документа и писана саопштења пакују се у типизирану амбалажу (коверат Брза пошта), а могу се паковати и у амбалажу корисника услуга.

Уколико пошиљалац пакује пошиљку, запослени на пријему је дужан да упозори корисника на обавезу правилног паковања пошиљке и да обавјести корисника о начину на који се пакују слиједећи предмети и материје:

а) Предмети од стакла и остали ломљиви предмети (предмети од керамике, електрична и рачунарска опрема) треба да буду запаковани у тврдој кутији, испуњеној одговарајућим заштитним материјалом.
Свако трење или ударање током транспорта, било између предмета узајамно, било између предмета и зидова кутије мора бити спријечено;
У случају да облик предмета не дозвољава паковање у кутију (шофершајбне, браници, хаубе итд.) предмет се мора обмотати тврдим картоном и испунити одговарајућим заштитним материјалом, тако да се обезбједи пуна сигурност садржаја пошиљке у преносу;
На пошиљке чији је садржај горе наведено, ставља се ознака „ломљиво" или се иста испише на пошиљци.

б) Течности треба да буду затворене у потпуно непромочиве посуде.
Свака посуда се ставља у специјално тврду кутију у којој се налази одговарајући заштитни материјал за упијање течности у случају оштећења посуде.
Поклопац кутије се чврсто затвара тако да не може да се отвори;

ц) Масне и тешко топиве материје (мазива, текући сапун, креме,смола и сл.) морају бити затворене у прво паковање (кутија, платнена врећа или пластична врећа), а затим у кутију од дрвета, метала, чврстог пластичног материјала или неког другог материјала како би се спречило истицање садржаја;

д) Разне врсте сувих прашкова морају бити упаковане у посуду (кутију, врећу) од метала, дрвета, отпорног пластичног материјала или од картона.
Ове посуде морају бити стављене у чврсту кутију, израђену од дрвета, лима, пластике и сл, а простор између кутија се мора испунити пиљевином или неком другом заштитном упијајућом материјом;

Пошиљалац својим потписом на обрасцу Адресница у пољу "Потпис пошиљаоца" потврђује да је упознат са условима пружања услуге и да одговара за адекватно паковање пошиљке.

За затварање пошиљака користи се лијепак, љепљива трака, канап, сигуросна наљепница и др.

Типизирана амбалажа, коверат Брза Пошта се не наплаћује.

У својој понуди издвајамо амбалажу за паковање пошиљака:

  • S- 250x170x100мм - 3,15 КМ/ком (са ПДВ-ом)
  • M- 350x250x120мм - 3,75 КМ/ком (са ПДВ-ом)
  • L- 400x250x150мм - 4,75 КМ/ком (са ПДВ-ом)
  • XL- 500x300x200мм - 5,75 КМ/ком (са ПДВ-ом)
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Брза пошта
Ћир > Услуге > Физичка лица > Брза пошта > portal > 1.1.3.3. Brza pošta fin Pakovanje posiljaka cir_20101020_112542