Ћир > Филателија
ИЗДАЊА ИЗ 2012. ГОДИНЕ

Флора - свето дрвеће старих Словена 13.06.2012

Мотив:храст
Каталошки број:571
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 БАМ
Тираж:15 000

ТАБАК
Назив издања:Флора - свето дрвеће старих Словена
Датум издања:13.06.2012
Аутор:Божидар Дошеновић/Небојша Ђумић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:20+5
Папир:муфлеп 100г
Штампарија:Форум Нови Сад

Мотив:јасен
Каталошки број:572
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 БАМ
Тираж:15 000

ТАБАК
Мотив:липа
Каталошки број:573
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 БАМ
Тираж:15 000

ТАБАК
Мотив:бреза
Каталошки број:574
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 БАМ
Тираж:15 000

ТАБАК
Назад
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Издање из 2012. године
Ћир > Филателија > Издање из 2012. године  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
test