Ћир > Филателија > Издање из 2011. године > FDC Evropa 2011 cir_20110516_012633

Европа ЦЕПТ – Шуме

Шума је сложена биљна заједница или биогеоценоза (екосистем) шумског дрвећа које утиче једно на друго, као и на средину у којој се налазе. Основни дијелови шуме као екосистема су земљиште, ваздух, шумска животна заједница и геолошка подлога.

Шуме су најсложенији копнени екосистеми. У њима поред дрвећа живи много других врста биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице.

Шуме су вијековима биле мјесто одакле се човјек снабдевао дрветом за огрев, градњу и шумским плодовима за исхрану. Непланским сјечењем шуме човјек угрожава природу.

Шумски екосистеми су веома разноврсни. Међутим, без обзира на овако велику разноврсност, све шуме се могу груписати у четири основна типа: лишћарске зимзелене, лишћарске листопадне, четинарске зимзелене и четинарске листопадне.

У шумама основну производњу хране врше зелене биљке у процесу фотосинтезе. Биљке су храна различитим врстама биљоједа, од којих су најзначајнији инсекти и птице. Инсектима и осталим биљоједима се хране месоједи првог реда (инсекти месоједи, бубоједи, птице). На месоједе првог реда се наставља читава серија других месоједа. На врху трофичке пирамиде се налазе месоједи као што су медвед, вук и рис.

За опстанак планете Земље велики значај имају шуме. Непосредна и највећа корист шума је производња кисеоника. На иницијативу Генералне скупштине европске конфедерације пољопривреде из 1971. године, у свијету се 21. март обиљежава као Свјетски дан шума.

Графичко рјешење марака: Никола Заклан. Финална обрада марака: Небојша Ђумић и Божидар Дошеновић

Издавач: Поште Српске, а.д. Бања Лука

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Издање из 2011. године
Ћир > Филателија > Издање из 2011. године > portal > FDC Evropa 2011 cir