Ћир > ФИЛАТЕЛИЈА > ИЗДАЊА ИЗ 2007. ГОДИНЕ
ИЗДАЊА ИЗ 2007. ГОДИНЕ

Европска заштита природе Панчићева оморика и Смрча 09.11.2007.

Мотив:Грана са шишаркама смрче
Каталошки број:409
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0,70 KM
Тираж:15 000

ТАБАК
Назив издања:Европска заштита природе Панчићева оморика и Смрча
Датум издања:09.11.2007.
Аутор:Н.Заклан/Н.Ђумић/Б.Дошеновић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:8+1 (3x3)
Папир:муфлеп, 100 г
Штампарија:ФОРУМ - Нови Сад

Мотив:Грана са шишаркама Панчићеве оморике
Каталошки број:410
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:1,00 KM
Тираж:15 000

ТАБАК
Назад
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Издање из 2007. године
Ћир > ФИЛАТЕЛИЈА > Издање из 2007. године  
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
2007