Ћир > Интернет > Услуге > Спинтер mail hosting

Спинтер mail hosting

Уколико желите професионалну комуникацију са својим сарадницима Спинтер Маil hosting сервис Вам омогућава да имате е-маил адресе на Вашем домену (нпр. ime @ domen.com).
Неопходан предуслов за овај сервис је да имате регистрован домен.

На располагању Вам стоје сљедећи mail hosting пакети:

У цијену није укључен ПДВ (17%)

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Услуге
Ћир > Интернет > Услуге > portal > mail-hosting